Fastlæggelse af gulvtype i nudrift

 

08-03-2022

Spørgsmål

Vi har et supplerende spørgsmål til fastlæggelse af nudrift som følge af helpdesksvaret https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-i-eksisterende-stald-der-er-godkendt-som-delvis-spaltegulv-men-er-draenet-gulv/ Vi har flere eksempler, hvor der i ældre slagtesvinestalde i anmeldelser og godkendelser efter de gamle regler (før august 2017) er angivet gulvtypen delvist spaltegulv. Her er imidlertid fuld gyllekumme under stien, men der er f.eks. tilstøbte spalteåbninger. Efter reglerne i dag, er det at betragte som et drænet gulv, men tilbage i tiden var det ikke så klart beskrevet, og i nogle tilfælde er det kaldt delvist spaltegulv i den gamle godkendelse/tilladelse, hvilket det også var efter dyrevelfærdsreglerne.

I den gamle wikivejledning fremgår: ”Slagtesvinestalde med fuldspaltegulv skal inden 1/7 2015 ændres til stier med fast eller drænet gulv. Ændringer i staldsystemet, der kan efterleve dyrevelfærdsreglerne fra 2015, kan eksempelvis ske ved:

  • -At udlægge måtter eller plader i en del af stien for at skabe et fast lejeareal
  • -At overstøbe dele af stiens spaltegulvsareal 
  • -At udskifte og ilægge betonelementer med fast eller drænet gulv i dele af stiens spaltegulvsareal.

Alle de nævnte ændringer af inventaret vil som hovedregel ikke udløse godkendelsespligt, da der er tale om miljømæssige forbedringer uden negative konsekvenser for hverken naboer, landskabet eller miljøet.” Se, https://oldwiki.mst.dk/Default.aspx?Page=Godkendelsespligt&NS=Husdyrvejledning&AspxAutoDetectCookieSupport=1#Husdyrvejledning.Godkendelsespligt+-+Vurdering_Praksis_om_bagatelgr%C3%A6nsen_8.

I alle tre tilfælde er der tale om fuld gyllekumme i hele stiarealet.

Når der søges en ny godkendelse/tilladelse nu, opstår spørgsmålet om hvordan disse gulve skal indtastes i husdyrgodkendelse dk. Ansøgt drift skal indtastes som drænet gulv, og da der ikke sker nogle ændringer i gulvet, må gulvtypen i nudrift også kunne angives som drænet gulv?


Svar

Det er korrekt, at der ikke kan være fuld gyllekumme under et staldsystem til slagtesvin med delvis spalter. Der skal være minimum den andel fast gulv, som fremgår af staldsystemet (f.eks. minimum 25 % ved ”Slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv”). 
I situationer, hvor der tidligere er godkendt et gulv som et delvist spaltegulv, selvom der fortsat var fuld gyllekumme under, men der f.eks. var tilstøbt nogle af spalterne, kan gulvet i nogle tilfælde betragtes som et drænet gulv i både nudrift og ansøgt. Det kan det, hvis kommunen vurderer, at det er den lovlige nudrift på baggrund af den usikkerhed, der tidligere har været omkring, hvornår et gulv kunne betragtes som et delvist spaltegulv.
Det kan f.eks. være, når det fremgår af sagen, at gulvet har gyllekumme under den faste del, men på baggrund af tidligere usikkerhed om praksis, er det blevet indtastet som f.eks.  ”Slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv”. Der vil omvendt også være situationer, hvor der skulle etableres et "rigtigt" delvist fast gulv uden gyllekumme under, og så vil dét være den lovlige nudrift. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken