Er smågrise over 30 kg reelt slagtesvin?

09-09-2021

Spørgsmål

I et parthøringssvar på en ansøgning efter § 16b er der kommet bemærkninger om at en ansøgt smågriseproduktion (ca. 90.000) i virkeligheden er et IE-brug med følgende argumentation: Idet der er 15.800 stipladser med ugedrift giver dette 2257 svin pr. vægtklasse pr. uge og afgangsvægten på smågrisene er beskrevet til at være 32 kg. Parten vurderer derfor, at der i en uge af omgangstiden være mere end 2000 slagtesvin, hvorfor det er et IE husdyrbrug. Fedesvin er beskrevet i definitionen af IE husdyrbrug til at være over 30 kg i godkendelsesbekendtgørelsen. Smågrise er ikke defineret. Men det fremgår af normtal 2019, at de regnes som smågrise op til 31 kg. Skal vi hænge os i vægtintervallet og dermed betragte det som et IE-husdyrbrug eller kan vi blot fastholde, at der tale om en smågriseproduktion?


Svar

Ja, der er tale om et IE husdyrbrug.


Se tidligere svar:


https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=a1186431-6888-4e52-9e78-e75be22afc61

og

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/beregning-af-stipladser-i-16-a-stk-2/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken