Er en ridebane et driftsanlæg eller ej?

11-05-2023

Spørgsmål

Jeg er blevet ret forvirret over, hvorvidt en udendørs ridebane uden tag og uden fast bund skal vurderes efter husdyrloven, hvis hesteholdet er godkendelsespligtigt. I helpdesksvaret :Udendørs ridebane - kan den i sig selv "udløse" en § 16b tilladelse af 01. marts 2022, skriver Miljøstyrelsen, at en ridebane ikke i sig selv vil udløse krav om tilladelse. Men hvordan kan det være, hvis den vurderes at være et driftsanlæg? Svarer det ikke til at en landbruger kan bygge et maskinhus, der ikke lever op til kravene i anmeldeordningen, uden at det udløser krav om tilladelse/tillæg? Dertil virker det underligt at Miljøstyrelsen ikke kommenterer på den klagenævnsafgørelse, der henvises til i spørgsmålet. Planklagenævnet siger netop i denne, at ridebaner skal vurderes efter husdyrloven? Er Miljøstyrelsen ikke enig i Planklagenævnets afgørelse, eller hvordan skal det forstås? Som der også henvises til i spørgsmålet, har Miljøstyrelsen tidligere meldt ud, at en ridebane godt kan vurderes at være et driftsanlæg. Er det, fordi opførelse af driftsanlæg/bygninger generelt ikke i sig selv kan udløse krav om tilladelse eller tillæg? Hvordan hænger det sammen, når det heller ikke kræver en landzonetilladelse, fordi der på ejendommen er et tilladelses eller godkendelsespligtigt hestehold?


Svar

Det tidligere svar, som der henvises til, er blevet rettet på baggrund af de problemstillinger, der er rejst i dette spørgsmål. Det har endvidere ført til ændringer/justeringer i 2 andre helpdesksvar vedr. ridebaner. Der er linket til dem i det nu redigerede spørgsmål: "Udendørs ridebane - kan den i sig selv "udløse" en § 16 b tilladelse?


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken