Ansøgning om fortank

16-10-2017

Spørgsmål

En svineproducent ønsker at levere gylle til et biogasanlæg. I den forbindelse skal der etableres en tank på 99 m3. Vil dette udløse godkendelsespligt?


Svar

Kommunens behandling af sagen afhænger af, om husdyrbruget i forvejen har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven eller ej.

Hvis husdyrbruget i forvejen har en tilladelse eller godkendelse, skal kommunen vurdere, om etablering af fortanken vil medføre forøget forurening. I så fald vil etableringen udløse krav om tilladelse eller godkendelse.

Hvis husdyrbruget ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven i forvejen, vil etableringen som udgangspunkt kræve tilladelse eller godkendelse, med mindre det efter kommunens konkrete vurdering er en bagatel.

Se også Husdyrvejledningens afsnit om godkendelsespligt og tilladelseskrav


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken