Ammekvæg på gård med svineproduktion

31-05-2018

Spørgsmål

Jeg har været på tilsyn på en ejendom, hvor ejer har tilladelse til et mindre hold af ammekvæg (4 ammekøer + 1 tyr). På ejendommen er der desuden svinestalde, som er lejet ud med tilladelse til en produktion af 5.300 slagtesvin. Produktionstilladelsen til svinene er overholdt. Der har de seneste par år været 10 ammekøer med opdræt på ejendommen, som har mulighed for at gå ind i en løsdriftsstald med dybstrøelse på 67,8 m2. Kræver denne ændring en godkendelse efter §16b? Eller er der mulighed for at anmelde ændringen eller anse den som et bagatelagtigt forhold, da der er tale om et mindre hobbyhold til naturpleje?


Svar

En faktisk produktion med 10 ammekøer med opdræt overstiger den oprindeligt tilladte, lovlige produktionsramme på 4 ammekøer samt én tyr, og er således en ændring af husdyrbruget, der udløser en samlet godkendelsespligt af både slagtesvin og ammekvæg efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller b. 

 

Hvis husdyrbruget ikke ønsker en ny godkendelse, skal den faktiske produktion ved salg eller slagtning af ammekøerne begrænses til det tilladte.

 

Ammekøerne bruger en dybsstrøelsesstald på 67,8 m2. Betingelsen om anmeldelse af hobby-dyrehold efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13 er således ikke overholdt, da  produktionsarealet  til dyrehold af hobbybetonet karakter ikke må overstige 25 m2. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken