Ændring af husdyrbrug der er lovlogt etableret før 1. januar 2007

03-11-2017

Spørgsmål

Af husdyrvejledningen , samt § 10, stk. 1 i ændringsloven nr. 204/2017, fremgår det, at når et husdyrbrug der er etableret lovligt før 1. januar 2007, foretager en ændring, skal det godkendes efter §§ 16a eller b. Men hvor omfattende skal denne ændring være? Helt konkret står vi med en ejendom, som bliver koblet til et biogasanlæg via nogle nedgravede rørledninger. Det tænker vi vil kræve nogle ændringer på husdyrbruget, måske en ny fortank eller lignende. Ejendommen har i dag ca. 200 DE i svin og smågrise, men ingen § 11 godkendelse efter den gamle lovgivning, men er altså lovligt etableret før 2007. Spørgsmålet er så om ejendommen nu skal godkendes efter § 16b, da der jo foretages en ændring, eller hvor omfattende skal en ændring være før det kræver en godkendelse?


Svar

Efter overgangsreglen i ændringslovens § 10, stk. 1 er det som udgangspunkt enhver ændring af et husdyrbrug, der ikke har godkendelse eller tilladelse efter de tidligere §§ 10, 11 eller 12, der udløser krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b. Kommunen skal dog vurdere, om en ændring evt. kan anses som en bagatel efter Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis.

Se også denne oversigt i husdyrvejledningens afsnit ”Oversigt over sagstyper”:
http://husdyrvejledning.mst.dk/media/186765/oversigt-over-sagstyper.pdf

Hvis I vurderer at ændringen er godkendelsespligtigt, kræver ændringen jf. § 10, stk. 1, i ændringslov nr. 204/2017 enten en godkendelse efter § 16 a, stk. 1 og 2, eller tilladelseskrav efter § 16 b, stk. 1, da den seneste godkendelse på husdyrbruget er fra før 2007.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken