§ 8 stk. 1 og farehytter på friland

20-12-2017

Spørgsmål

Ved div. møder og roadshows, hvor MST har fortalt om den nye regulering af anlæg, optil 1/8 2017, har jeg forstået budskabet, således at farehytter til frilandssøer ikke var omfattet af §§ 16a eller 16b. Men når jeg læser husgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 stk. 1, bliver jeg i tvivl! Så spørgsmålet er hvis man har farehytter med et areal samlet set > 100 m², er man da omfattet krav om tilladelse/godkendelse? OG hvordan tegner man da dette ind i husdyrgodkendelse.dk?


Svar

Et udegående dyrehold, der udelukkende går i flytbare læskure eller lignende, hverken er eller kan blive et husdyrbrug. Herunder uanset om de pågældende læskure vil have et samlet areal på mere end 100 kvm eller ej. Husdyrbrug er, jf. husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1 bl.a. defineret ved at have et produktionsareal på 100 m2. Men der fastlægges ikke produktionsareal i ikke fast placerede anlæg.

Der er fastsat andre regler, der skal varetage beskyttelsen af miljø og natur i forhold til udegående dyrehold, der udelukkende går i flytbare læskure, herunder navnlig husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Se om disse regler i følgende, tidligere helpdesksvar:

Svar af 12. oktober 2017 om tilladelse af dyrehold på friland: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilladelse-af-dyrehold-paa-friland/

Svar af 23. november 2017 om anmeldelse af udegående dyrehold: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldelse-af-udegaaende-dyrehold/

Svar af 5. december 2017 om udvidelse af en frilandsproduktion med en § 10 tilladelse: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/udvidelse-af-en-frilandsproduktion-med-en-10-tilladelse/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken