Præcisering ift. svar på spørgsmål af d. 2.2.20 omkring mulighed for dispensation til natur afgræsning i sommerhusområde

04-02-2020

Spørgsmål

Tak for Jeres svar på spørgsmålet omkring mulighed for dispensation til naturafgræsning i sommerhusområde. Det væsentlige ift. mit spørgsmål er særligt, hvorvidt der er mulighed for, at meddele tilladelse/godkendelse til at have eksempelvis får og heste i sommerhusområdet (uden produktionsareal)? Jf. miljøaktivitetsbekendtøgerelsens § 8 er dette ikke tilladt, der er dog mulighed for at dispensere jf. stk. 3 - men har man stadig mulighed for at dispensere/tillade eksempelvis får og heste i et sommerhusområde, når dyreholdet overskrider grænsen for ikke-erhversmæssigt dyrehold?


Svar

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen finder anvendelse på ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 1.


Når dyreholdet overskrider størrelsesgrænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 7, er der tale om et erhvervsmæssigt dyrehold, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, nr. 23, og dette reguleres ikke efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen.


Der skal derfor ikke gives en dispensation til at have dyreholdet i sommerhusområdet efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen.


Kommunen skal i det konkrete tilfælde i stedet vurdere, om der skal gives en dispensation til at etablere, udvide eller ændre folde med dyr i sommerhusområdet, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 3, og om der evt. skal gives dispensation  til at have et flytbart læskur, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 5 og § 8, stk. 2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken