Fastsættelse af nudrift ved ansøgning

01-06-2018

Spørgsmål

Når der skal fastsættes en nudrift i en husdyransøgning, er det så muligt at anvende en flexgruppe? Jeg mener ikke det er muligt fordi en gl. produktionstilladelse giver tilladelse til at have et bestemt antal dyr af en bestemt dyretype, en flexgruppe vil typisk indeholde flere dyretyper. Eksempel en landmand har nu lov til en produktion af 15.000 smågrise og 5.400 slagtesvin. Jeg mener, at der i nudrift skal oprettes et produktionsareal med smågrise og et produktionsareal med slagtesvin. konsulenten vil oprette en flexgruppe med smågrise og slagtesvin. Ejendommen ligger problematisk i forhold til lugt til sommerhusområde. Lugtemissionen vil være størst for et produktionsareal med flexgruppe i forhold til to produktionsarealer med hhv. smågrise og slagtesvin. Jeg mener at naboerne vil blive udsat for øget lugt. Ejendommen overholder ikke genekriteriet for lugt og 50 % reglen skal anvendes, så derfor er det meget vigtigt at nudriften er fastsat korrekt.


Svar

Nudrift skal opgøres, så det svarer til den lovlige produktion før den ønskede udvidelse. Det betyder, at der hvor dyrene reelt bliver produceret, skal opgøres som produktionsareal for den dyretype, der fremgår af godkendelsen. Hvis landmanden har en miljøgodkendelse til 15.000 smågrise og 5.400 slagtesvin, kan han ikke angive hele det nuværende produktionsareal, som et godkendt areal til en fleksgruppe, idet han ikke i sin nuværende godkendelse har ret til at veksle slagtesvin til smågrise eller omvendt.

Se desuden svar vedr. opgørelse af produktionsareal i nudriften i helpdesksvar her


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken