Definition ammekøer

24-09-2018

Spørgsmål

I en konkret sag har jeg snakket en del med kommune om hvordan ammeko begrebet skal opfattes. Vi er nok ikke helt enige og derfor vil jeg gerne vide hvordan det 100 % er. Jeg mener jo at der sammen med en ammeko hører kalve under 6 mdr. idet det er hele konceptet omkring en ammeko. Kommunen mener der skal være særskilt produktionsareal kun til kalve, men de går jo sammen og kan som sådan jo ikke skilles ad i forskellige produktionsarealer. Så jeg vil gerne vide omfatter ammeko også kalve?


Svar

Når der er tale om en ammeko er det korrekt at kalven hører med under normen. Når der er tale om kalve til malkekvægproduktion er det relevant med særskilt produktionsareal pga. at kalves tages fra koen umiddelbart efter fødsel. Her anvendes den norm som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken