Definition af opdræt i tabel med omregningsfaktorer

27-10-2020

Spørgsmål

Kære Helpdesk Jeg har læst følgende helpdesk, men er fortsat i tvivl. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/dyrehold-og-management/definition-ammekoeer/ I skriver, at ammekøer er inklusiv kalve fra 0-6 måneder, men i tabellen med onmregningsfaktorerne står der, at ammekøer er "uden opdræt" (f.eks. Husdyrgødningsbekendtgørelsen fra 2017), hvilket kunne forstås som "uden kalve". Hvordan defineres opdræt i tabellen med omregningsfaktorerne? Betegnes kalve først som opdræt, når de er 6 måneder og ældre?


Svar

Ja, for ammekør betegnes kalve først som opdræt ved 6 måneder. Ammekøerne er inklusiv kalve ind til 6 måneder. Fra 6 måneder tæller de som "opdræt". 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken