Vilkår om foderplaner

23-09-2020

Spørgsmål

En kommune har i et udkast til en § 16a miljøgodkendelse stillet vilkår om, at der på et kvægbrug skal udarbejdes foderplaner, og at de skal kunne dokumenteres ved tilsyn. Vilkåret er begrundet i, at foderet udgør det væsentligste ressourceforbrug på husdyrbruget, og at der med krav om foderplanlægning sikres, at der fodres optimalt og effektivt. Med ændringen af Husdyrbrugloven pr. 1. august 2017 indgår fodring ikke længere som beregningsparameter i beregningen af ammoniakemissionen fra kvægbrug. Jeg er ikke uenig i at foder er et væsentligste ressourceforbrug på et husdyrbrug, men jeg kan ikke se, hvad kommunerne skal stille op med foderplanerne – og hvorfor der så skal kræves, at de skal kunne dokumenteres. Fra konsulentverdenen er vi meget opmærksomme på, at vilkår begrænses, så vigtige vilkår ikke drukner i mange – og ikke altid relevante vilkår. Jeg vil derfor gerne høre Miljøstyrelsens vurdering af rimeligheden i at stille vilkår om, at der skal udarbejdes foderplaner og at disse skal kunne dokumenteres.


Svar

Se helpdesksvar vedr. fodringskrav til ikke-IE husdyrbrug


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken