Miljøteknologi i eksisterende stalde

08-02-2019

Spørgsmål

Tolkning af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 2.1.2 i forhold til miljøteknologi i eksisterende stalde. I afsnittet står: ”Hvis et vilkår i en gældende godkendelse eller tilladelse omfatter virkemidler og miljøteknologi, som ved beregningen i forbindelse med den aktuelle afgørelse ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste eller på anden måde er anerkendt, beregnes den samlede relative effekt af de øvrige virkemidler og miljøteknologier, hvorved BAT-kravet til staldafsnittet reduceres.” Her er vi i tvivl om, hvorledes ”optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste eller på anden måde er anerkendt” skal tolkes. Hvis f.eks. en kemisk luftrenser (Bovema), som tidligere har været på teknologilisten, ikke er det længere (firmaet er gået konkurs), er der så tale om en, ”på anden måde anerkendt” miljøteknologi? Eller er det faktum, at pågældende producent ikke længere laver kemiske luftvaskere, nok til at godtgøre, at ansøger nu kan få lempet sit BAT-niveau, selvom der er en tilsvarende miljøteknologi på listen, blot fra en anden producent?


Svar

Det forhold at en teknologi tidligere har været på teknologilisten, kan ikke betyde, at den kan betragtes som ”på anden måde anerkendt”. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 2.1.2, at BAT-kravet til eksisterende stalde genberegnes med de emissionsfaktorer, som er gældende på tidspunktet på den aktuelle afgørelse og med de vilkår om virkemidler og teknologi, der er fastsat i en gældende godkendelse eller tilladelse. Hvis en teknologi ikke længere er på teknologilisten, beregnes den samlede relative effekt af de øvrige virkemidler og miljøteknologier.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken