krav til BAT

30-01-2020

Spørgsmål

Hvilken krav bliver der stillet, for at kunne bevise at en givende produkt/ løsning kan bruges som BAT i en ansøgning


Svar

For at effekten af en miljøteknologi kan indregnes i en en ansøgning om tilladelse eller godkendelse af et husdyrbrug, skal teknologien være på Miljøstyrelsens teknologiliste. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 5 (vedr. ammoniakemission) og § 22, stk. 4 (vedr. lugt). 

 

Miljøstyrelsens teknologiliste er en liste over miljøeffektive teknologier og -teknikker til landbrugsproduktion, som har dokumenteret effekt ammoniakeemission og lugt. Teknologilisten findens på Milljøstyrelsens hjemmeside, her findes også nærmere beskrivelse af mulighederne for optagelse på teknologilisten, se

https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken