Kan Miljøstyrelsen lave en regel om bortfald af vilkår vedr. brug af spalteskraber

06-04-2018

Spørgsmål

Hvorfor kan miljøstyrelsen ikke lave en generel regel om bortfald af alle vilkår vedr. brug af spalteskraber, på samme måde som at alle vilkår vedr. krav til udspredning af husdyrgødning i miljøgodkendelserne bortfaldt i foråret 2017?


Svar

Arealvilkårene i de gamle godkendelser bortfaldt som følge af en ændring af loven i forbindelse med gennemførelse af et helt nyt paradigme for miljøgodkendelser. På samme måde vil det kræve en lovændring for at kunne gennemføre et generelt bortfald af vilkår vedrørende brug af spalteskraberen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken