InFarm forsuringsanlæg til kvæg

12-04-2021

Spørgsmål

Vi har et kvægbrug med en miljøgodkendelse fra 2010, hvor der er vilkår om gylleforsuring i alle staldafsnit med gylle. der er etableret et InFarm gylleforsuringsanlæg. ejer planlægger at sende gyllen til biogas og vil derfor stoppe med gylleforsuring. klagenævnet har i en sag afgjort, at da InFarm gylleforsuring Kvæg ikke længere er på teknologilisten, skal det ikke indregnes som et virkemiddel i nudriften, hvis der sendes en ny ansøgning ind. Skal der indsendes en ny ansøgning for at blive fri for at forsure? hvis de sender en ny ansøgning uden gylleforsuring i nudriften, og InFarm gylleforsuring Kvæg kommer på teknologilisten, inden kommunen når at afgøre ansøgningen, skal de så sætte forsuringen ind i nudrift igen? har mst nogen idé om, hvornår Infarm Gylleforsuring kvæg kommer på teknologilisten igen, eller har de helt droppet det?


Svar

Det er korrekt, at InFarm staldforsuring Kvæg ikke er på teknologilisten, og skal dermed ikke indregnes som et virkemiddel i nudriften eller ved beregning af BAT-niveauet ved behandling af tilladelser og miljøgodkendelser.


Der arbejdes på at få INFARM staldforsuring til kvæg tilbage på teknologilisten. Der kan ikke siges et nærmere tidspunkt om hvornår teknologien kommer på teknologilisten, da effekten ikke er dokumenteret endnu.


Så længe godkendelsen ikke er revurderet eller der er søgt om ny miljøgodkendelse, er vilkårene stadig gældende og skal efterleves. Se helpdesksvar om teknologi som ikke er på teknologilisten: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/varmeveksler-der-ikke-er-paa-teknologilisten/

 
I det tilfælde at InFarm gylleforsuring Kvæg bliver optaget på teknologilisten som staldteknologi, vil det få indflydelse på en ansøgning og det skal herunder også medregnes i nudrift.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken