Indtastning af dyretype i ansøgning

12-01-2018

Spørgsmål

I en ansøgning om etablering af ornestation - hvor der er krav om 10m2 pr. orne - hvilken dyretype skal så indtastes? Og hvordan beregnes BAT?


Svar

Når en ansøgning omfatter en dyretype og et staldsystem, som ikke fremgår af tabellen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, skal ansøger indtaste den dyretype og staldsystem, som ligner det ansøgte mest i relation til emission af ammoniak og lugt. Dette fremgår af bekendtgørelsens § 20. BAT-beregninger følger herefter bekendtgørelsens almindelige regler.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken