Gyllekøling og vilkårsfastsættelse uden kendt anlægsdimensionering

 

10-01-2023

Spørgsmål

Svaret er præcoseret sprogligt den 2. marts 2023

Af Teknologilistens vejledning til den kommunale sagsbehandler vedr. gyllekøling fremgår følgende: ”På ansøgningstidspunktet er det ikke givet, at der kan laves en anlægsdimensionering mht. ammoniakreduktion, idet køleydelsen kan opnås med mange forskellige kombinationer af køleeffekt og driftstimer. Med hensyn til lugtreduktion kan der ikke opnås lugtreduktion, hvis ikke køleanlægget er i vedvarende drift. Anlægsdimensioneringen bør derfor indgå i ansøgningsmaterialet, hvis gyllekøling ønskes anvendt som lugtreducerende teknologi.” Dvs. at det, jf. denne vejledning, kun er, hvor teknologien anvendes som lugtreducerende virkemiddel, at en anlægsdimensionering bør sendes med. Skal det tolkes som, at det ikke er nødvendigt at stille ”Vilkårsforslag 1” om antal m2 gyllekanal med køleslanger og ”Vilkårsforslag 2” med varmepumpens minimums køleydelse? Kan man nøjes med at stille vilkår til den ammoniakreduktion, der skal opnås i de enkelte stalde? Hvis ja, vil dette ikke være modstridende med normal praksis, hvor der stilles vilkår til teknologien, da beregningsmodellen kan ændre sig?


Svar

Svaret er præciseret sprogligt den 2. marts 2023

Hvis der alene er behov for ammoniakreduktion, bør der stilles vilkårsforslag 2, som efter Miljøstyrelsens opfattelse bør formuleres som den påkrævede gennemsnitlige minimumskøleeffekt på xx W/m2 gyllekanal. Derved stilles der et konkret vilkår til gyllekøling og den påkrævede gennemsnitlige minimumseffekt og ikke alene vilkår til den krævede ammoniakreduktion. 

Som det fremgår af vejledningen, kan køleydelsen opnås med mange forskellige kombinationer af køleeffekt og driftstimer. Derfor kan der fx stilles vilkår om, at anlægsdimensionering skal oplyses og accepteres af kommunen på et senere relevant tidspunkt, hvor den årlige driftstid fastlægges på baggrund af den konkrete anlægsdimensionering. Ved denne lejlighed er det vigtigt, at kommunen er opmærksom på, at der ikke kan opnås en højere ammoniakreduktionseffekt end henholdsvis 34 % og 30 %, selvom køleeffekten er højere end henholdsvis 37 W/m2 og 44,69 W/m2

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken