Gyllekøling og vilkår

25-08-2021

Spørgsmål

Hvis der anvendes gyllekøling med maksimal reduktion på 30% alle 8760 timer årlig, svarer det til en køleeffekt på 44,69 watt/m² med rørudslusning af gyllen. Kan kommunen kræve at der i hver time er denne køleeffekt, eller må køleeffekten beregnes årligt. Der kan jo køles mere om vinteren hvor varmebehovet er større og mindre om sommeren hvor varmebehovet er mindre. Efter den metode med årstidsvariation er det den gennemsnitlige køleeffekt som skal være 44,69 w/m²


Svar

Gyllekølings indvirkning på emissionen af ammoniak er ikke beskrevet og dokumenteret for køleydelser, der resultere i ammoniakreduktion på mere end 30 % for stalde med rørudslusning. Der kan derfor ikke godtages en effekt for den del af kølingen som evt. måtte overstige mere end 44,69 W/m2 for stalde med rørudslusning. Årsagen til at der ikke kan anerkendes en effekt herudover fremgår af MELT indstillingen for de to gulvtyper på teknologilisten.

 
Hvis der fx er et større varmebehov om vinteren er der dog ikke noget til hinder for faktisk at overstige den gennemsnitlige specifik køleeffekt på mere end 44,69 W/m2 for stalde med rørudslusning så længe, at effekten der regnes på, maksimalt indgår med hhv. 44,69 W/m2.


Se også https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/om-maks-effekt-af-gyllekoeling/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken