Fravigelse af BAT ved genoptagelse efter kontinuitetsbrud

 

23-02-2021

Spørgsmål

Et IE-brug har stået tomt i mere end 3 år, og der er indtruffet kontinuitetsbrud. Ny ejer ønsker at genoptage produktionen. Stalde skal ansøges som nye, jf. § 30, stk. 3 med det heraf følgende BAT-krav. Staldene kan ikke opfylde dette BAT-krav. Teknologier, som kan nedbringe emissionen til BAT-kravet er enten ikke praktisk anvendelige eller de koster mere end 100 kr./reduceret kg N. Andre teknologier kan anvendes og er proportionale, men de kan ikke nedbringe emissionen til BAT-kravet. Spørgsmål 1. Er der i en sådan situation grundlag for at fravige BAT. jf. § 25, stk. 5, eller er skal der investeres ud over, hvad der er proportionalt i henhold til BAT, for at genoptage driften. Spørgsmål 2. Hvis svaret er "ja" til det første spørgsmål, vil der så være hjemmel til at kræve, at de proportionale teknologier skal tages i brug, uanset at BAT-kravet ikke kan opfyldes?


Svar

Når produktionsretten er bortfaldet, så vil en genoptagelse af produktionen i staldene kræve ny godkendelse, og det er derved BAT krav for nye stalde, der skal anvendes. Det er korrekt, at i en stald, hvor produktionsretten ikke er bortfaldet, vil proportionalitetsprincippet skulle iagtages. Ved nyetablering skal der etableres et staldsystem, som lever op til BAT kravet for nye stalde, og kommunen kan ikke fravige kravet, når produktionsretten er bortfaldet på ejendommen. 
Se disse tidligere svar om fravige BAT:

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken