Foderkorrektioner efter 1. august 2017

04-05-2018

Spørgsmål

Er det muligt at bruge foderkorrektioner som virkemiddel til overholdelse af BAT, i ansøgninger om godkendelse/tilladelse efter §§ 16a eller 16b?


Svar

 

Jf. tidligere helpdesksvar er det muligt at anvende fodringskorrektioner i sager efter den hidtidige regulering før 1. august 2017: Foderkorrektioner

Som følge af den nye regulering, med virkning efter 1. august 2017, er det indtil videre ikke længere muligt, at anvende fodringskorrektioner idet at virkemidlerne ikke er optaget på Teknologilisten. Først på det tidspunkt, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation af fodringsvirkemidler med en ammoniakreducerende effekt, der lever op til Miljøstyrelsens Teknologilisteniveau og optages på Teknologilisten, kan virkemidlet anvendes i nye ansøgninger.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken