BAT-krav for høner, konsumæg - fejl??

29-01-2021

Spørgsmål

Jeg sidder med en ansøgning, hvor der blandt andet søges til ”Høner, konsumæg. Økologiske, fler-etagesystem med bånd”. Det undrer mig, at BAT-kravet for ny stald (”Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit”) er væsentligt mere lempeligt end kravet for eksisterende (”renoveret staldafsnit”) såvel som for tidligere godkendt stald (”Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse”) for denne dyre/staldtype. Tallene er: ”Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit”: 1,5 kg NH3-N /(m2 · år) ”Renoveret staldafsnit”: 0,58 kg NH3-N /(m2 · år) ”Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse”: 0,58 kg NH3-N /(m2 · år) Er der tale om en fejl, eller er der en forklaring?


Svar

Nej, der er ikke tale om en fejl, men om at det igangværende BAT arbejde afventes.

Eksisternde stalde skal genberegnes, i forhold til de vilkår der er sat i eksisterende godkendelse, med den angivne effekt.  

Vær også opmærksomme på regleren, om hvornår renoverede stalde kan betragtes som eksisternde og hvornår de skal betragtes som nye stalde.

 

 

  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken