BAT-grænsen for fosfor

18-02-2019

Spørgsmål

Vi behandler i øjeblikket en ansøgning, som blev indsendt i husdyrgodkendelse.dk i maj 2014. I den forbindelse skal der foretages en beregning af om BAT-grænsen for fosfor er overholdt. Konsulenten mener, at HG opdaterer til de sidste nye DE-beregninger og at man derfor skal anvende de justerede BAT-grænser for fosfor gældende fra 1. august 2014. Så vidt jeg kan se er DE i ansøgningsskemaet i HG stadig beregnet efter den tidligere beregningsmodel, og jeg mener derfor, at det er BAT-grænsen gældende før august 2014, der skal anvendes. Hvad er korrekt?


Svar

Det er korrekt, at der kom nye DE-beregninger 1. august 2014. En ansøgning indsendt i maj 2014 regner med DE og normer på ansøgningstidspunktet og det er derfor BAT-grænserne for fosfor fra ansøgningstidspunktet, der er gældende, og ikke de justerede BAT-grænser.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken