Ansøgninger indeholdende spalteskraber som miljøteknologi

10-04-2018

Spørgsmål

Jeg vil spørge om, hvordan vi håndterer ansøgninger, der er indsendt med spalteskraber som miljøteknologi til nedbringelse af ammoniakemissionen, i forhold til sagsbehandlingstiderne. Må vi nulstille sagsbehandlingstiden fra den dato, hvor det blev meldt ud, at spalteskraber ikke længere kan anvendes som BAT?


Svar

Det vil være forskelligt fra sag til sag, hvor meget den nye viden om spalteskraberen påvirker sagsbehandlingstiden. Det er kommunernes ansvar at tage stilling til konkrete ansøgninger, som bliver påvirket af den nye viden og kommunerne opfordres til at tage kontakt til de berørte landmænd eller dennes landbrugskonsulent for at der kan tages stilling til evt. projekttilpasning. I den sammenhæng skal kommunen tage stilling til de konkrete ansøgninger og løsningen vil formentlig ofte være at sende ansøgningen retur til ansøger mhp. stillingtagen og evt. tilpasning. Når ansøgningen har ligget 7 dage hos ansøger sættes den effektive sagsbehandlingstid automatisk i bero.
Den 19. december 2017 informerede Miljøstyrelsen i en nyhed om ny viden om ammoniakeffekten af spalteskrabere og visse staldtyper til kvæg. Den 22. januar og 21. februar 2018 informerede Miljøstyrelsen i to nyheder om konsekvenserne af konkrete ansøgninger, som bliver berørt af den nye viden.
Såfremt kommunen har aftalt med landmanden/konsulenten, at de skulle tage stilling til hvilke løsninger, ansøger ønskede at benytte sig af men ikke samtidig har fået sendt ansøgningen retur, er det i det nye husdyrgodkendelse.dk muligt at redigere i loggen, så sagsbehandlingstiden bliver retvisende i forhold til den aftale, der er indgået med ansøger om at den skal retur. Kommunen kan således kun ændre i loggen, hvis der er en aftale om, at konsulenten skal komme med nye oplysninger.
Hvis ansøgningen er udarbejdet i det gamle husdyrgodkendelse.dk, der var gældende før 1. august 2017, er det kun Miljøstyrelsen, der kan rette i loggen. Hvis der er kvægansøgninger i det gamle system, som ikke er sendt tilbage til konsulenten, selvom det er aftalt med ansøger, kan kommunen bede MST om at ændre i loggen.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken