§ 12 godkendelse og nye bat konklusioner

14-09-2020

Spørgsmål

Hej. Jeg er ved at udarbejde en §12 miljøgodkendelse som har været længe undervejs. Husdyrbruget er et IE brug. Mit spørgsmål er derfor hvordan jeg i miljøgodkendelsen sikre at husdyrbruget bliver omfattet af de nye BAT konklusioner? Er det overhovedet muligt at skrive det ind i en godkendelse lavet efter den gamle lovgivning? (Jeg kan jo se at husdyrbrug med en ny § 16a godkendelse automatisk er omfattet af de nye BAT konklusioner). På forhånd tak for svar


Svar

Nej, desværre er det ikke muligt at skrive det ind i den § 12 godkendelse, du er ved at behandle efter de gamle regler. Alle godkendelser til IE-brug behandlet efter reglerne fra før 1. august 2017, skal revurderes inden den 21. februar 2021. Det skyldes at BAT-niveauet, der er bekendtgørelsesfastsat efter stipladsmodellen, er en del af implementering af BAT-konklusionen. Derfor skal der, som en del af re-vurderingen, ske en vurdering af BAT efter de nye regler.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken