Vilkår om udbringning af husdyrgødning

27-11-2018

Spørgsmål

Efter den nye husdyrbruglov skal der ikke længere redegøres for udbringningsarealer. Er det muligt for en myndighed at stille vilkår i en miljøgodkendelse om udbringningstidspunkter af husdyrgødning, der er mere restriktive end den generelle regulering, der følger af kapitel 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen?


Svar

Med ændring af reglerne for godkendelse af husdyrbrug ved lov nr. 204 af 28/02/2017 blev anlægs- og arealreguleringen adskilt. Forhold angående arealerne er herefter overgået til generel regulering, og er dermed ikke længere omfattet af kommunens konkrete afgørelser eller tilladelser til husdyrproduktion. Se herom i miljøstyrelsens vejledning: https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#2 under ’adskillelse af anlægs- og arealregulering’. Der er derfor ikke mulighed for, at fastsætte vilkår i en miljøgodkendelse, som skærper eller fraviger den generelle regulering, herunder reglerne om udbringningstidspunkt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken