Udkørsel af gylle

11-10-2018

Spørgsmål

Der er givet en generel dispensation til udsættelse af udkærsel af gylle i Vest/Midtjylland. Kan en sådanne dispensation gives lokalt hos landmand fx i Vendsyssel?


Svar

Undtagelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens §31 stk. 9 som meddeles i nyheden https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/forlaengelse-af-udbringningsperioden-for-flydende-husdyrgoedning-i-midt-og-vestjylland/ gælder kun for de kommuner som nævnes, og det er alene Miljøstyrelsen der kan meddele om reglen finder anvendelse i det pågældende år for de kommuner der helt eller hovedsageligt er beliggende i den pågældende region.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken