Må restvand udbringes på vandmættet jord

11-11-2021

Spørgsmål

Er restvand omfattet af gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 5?


Svar

Miljøstyrelsen vurderer, at restvand er omfattet af residualkategorien ”gødning” i gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 5, 3. pkt.

Bestemmelsen omhandler, at udbringning af gødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord ikke er tilladt. 

Med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er gødning anvendt som residualkategori i en række bestemmelser. 

Sondringen mellem ”anden organisk gødning” og ”gødning” i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er, at kunstgødning ikke er omfattet af ”anden organisk gødning”. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken