Hvordan defineres en 'etableret afgrøde'?

01-05-2020

Spørgsmål

Forhold til udbringning af flydende husdyrgødning, så skal det nedfældes, hvis der ikke er en etableret afgrøde til høst. Hvad er en etableret afgrøde i denne sammenhæng? fx. en vinterafgrøde sået i efteråret, en mark som er sået til i foråret, men ikke spiret endnu? (husdyrgødningsbekendtgørelsen § 27 stk.3)


Svar

Når et areal er tilsået (med en afgrøde til høst) betragtes det som et areal med etableret afgrøde til høst. Se mere i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 under overskriften ”Krav om nedfældning ved udbringning”

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/10-anvendelse-af-husdyrgoedning-afgasset-vegetabilsk-biomasse-ensilagesaft-restvand-affald-bioaske-og-kunstgoedning/#8


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken