Håndhævelse i forbindelse med forsuring af gylle ved udbringning

14-06-2021

Spørgsmål

Vi har problemer med at få den korrekte dokumentation når landmændene anvender forsuring fremfor nedfældning i marken. Men hvem er det, man skal indskærpe dette overfor? Er det landmanden, der ejer jorden og har bestilt maskinstationen eller er det maskinstationen, der har udført opgaven (og som vel også skal følge reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen)? Eller er det eventuelt begge?


Svar

Det er den eller dem, der har overtrådt reglerne der bør håndhæves overfor, hvad enten det er landmand eller maskinstationen. Maskinstationer, kan ligesom landmanden ifaldes ansvar, selvom de er blevet bestilt til at udføre opgaven, så der kan også håndhæves overfor maskinstation. 
Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken