Fosfor ab lager

10-01-2018

Spørgsmål

Hej. I forbindelse med godkendelser efter den gamle ordning (før 1. august 2017) stiller kommunerne fortsat vilkår til fosfor ab lager, jf. BAT niveauet for fosfor. I det alle arealvilkår blev slettet i forbindelse med ny lov og krav om fosforregnskab, undrer det mig at fosfor ab lager ikke også skal udgå. Fosfor ab lager er vel udelukkende et arealvilkår og ikke noget der har direkte betydning for forureningen fra stalden. De landmænd der har gamle godkendelse med fosforvilkår bliver således både tjekket af kommunen og skal også aflevere fosforregnskab. Spørgsmålet er derfor - udgår fosfor ab lager af eksisterende godkendelser med henvisning til at det er et arealvilkår?


Svar

Sager der behandles efter reglerne før 1. august 2017, skal fortsat overholde BAT-niveauet for fosfor. Se også Helpdesksvar: Fosfor - BAT


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken