fortolkning af §27 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

10-08-2020

Spørgsmål

I forbindelse med screening af lokalplaner er jeg kommet i tvivl om, hvordan teksten '..der ved lokalplan er udlagt til boligformål.' skal fortolkes. Skal det forstås på den måde, at hvis der er beboelse (også offentlige institutioner) så skal kravet overholdes eller gælder kravet kun for de lokalplanlagte områder, der har betegnelsen 'boligområde', 'blandet bolig og erhverv' og altså ikke områder der er udlagt til offentlige formål?


Svar

Bestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 17 gælder kun i forhold til områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. Dvs. områder, der ved lokalplan er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål, er ikke omfattet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken