Er restvand blevet til gødning i den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse?

16-03-2022

Spørgsmål

I forbindelse med en sag om forurening, som følge af udsprinkling af restvand fra ensilagesilo på vandmættet jord, opdagede jeg, at den lovhjemmel, vi plejer at bruge til indskærpelser i forbindelse med udsprinkling, er ændret. Tidligere havde vi en paragraf, hvor der stod, at restvand ikke må udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer større end 100 m² og kystvande. Udbringning af restvand på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er ikke tilladt. Nu står der ikke længere restvand, men i stedet kun "gødning". Skal det forstås sådan, at restvand hører ind under begrebet gødning? Eller er omtalte regler for udbringning af restvand ikke længere en del af lovgivningen?


Svar

Restvand er omfattet af residualkategorien ”gødning” i gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 5.

Se også helpdeskspørgsmålet "Må restvand udbringes på vandmættet jord"


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken