Ensilageplads og restvand

17-10-2017

Spørgsmål

1) Husdyrgødningsbekendtgørelsen definerer vand der falder på en ensilageplads 1 måned efter ilægning af saftgivende ensilage, som restvand. Spildevandbekendtgørelse definere imidlertid alt vand der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer, som spildevand. I min optik er en ensilage plads et befæstet areal og vand der afledes her fra er derfor spildevand per definition. Så spørgsmålet er hvilken definition der gælder? Og hvorfor den overruler den anden? 2) Nu antager vi så, at jeg accepterer den præmis, at vandet fra ensilagepladsen er restvand (forudsat at det vand der opsamles den første måned efter ilægning af enislage, opsamles i en separat beholder). Her mener jeg så stadig at vandet der opsamles fra de omkringliggende befæstede arealer, stadig skal behandles som spildevand, men denne fraktion bliver typisk blandet med ”restvandet”. Og hvad er det så for noget vand vi har med at gøre? Når spildevand og restvand blandes, er der så tale om restvand eller spildevand? Og hvor stor skal de enkelte fraktioner være, før der er tale om det ene eller andet? 3) Det sidste og måske vigtigste spørgsmål er så, skal der søges om ”udsprinkling” af det vand der bliver opsamlet jf. §44 i spildevandsbekendtgørelsen? Spørgsmålet kommer sig af en artikel fra LandbrugInfo fra den 22/9-2017, hvor de skriver at der ikke skal søges om særskilt tilladelse til udsprinklingsanlæg.


Svar

Det er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, nr. 19 og 20, hvad der forstås ved henholdsvis ensilagesaft og restvand fra ensilagepladser. Hvis der er flere forskellige fraktioner af både ensilagesaft, restvand og spildevand, skal kommunen vurdere om hvilken andel, der er mest af og følgelig anvende det tilhørende regelsæt, herunder også begrunde om der er basis for anvendelse af den mest restriktive bestemmelse. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken