Skal en landbruger anmelde, når et dyrehold indsættes i eksisterende bygninger, når dyreholdet tidligere har været anmeldt, men der i over 3 år ikke har været dyr?

09-02-2023

Spørgsmål

Skal en landbruger anmelde, når der indsættes et dyrehold i eksisterende bygninger?

Landbrugeren anmeldte i 2015 dyreholdet som et erhvervsmæssigt dyrehold. Retten til dyr har været udnyttet.

Der har dog efterfølgende i mere end 3 år ikke været et dyrehold i bygningerne.


Svar

Ja, det skal anmeldes til kommunen, når der indsættes et dyrehold i eksisterende bygninger, hvis der i en periode på mere end 3 på hinanden følgende år ikke har været et dyrehold. 

Anmeldelsen skal ske efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25.

Det skyldes, at der er sket et kontinuitetsbrud efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Derved er den hidtidige produktionsret helt bortfaldet.

Det vil derfor blive betragtet som at etablere et husdyranlæg på ny, der skal anmeldes, når der indsættes dyr igen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken