Lovliggørelse af 170 m2 voliere til 8 høns, 10 fasaner og 2 påfugle.

 

17-06-2022

Spørgsmål

Jeg har fået en henvendelse vedr. lovliggørelse af en voliere på 170 m2. Volieren er overdækket og ligger på en ejendom med landbrugspligt. Pt. er der 8 høns, 10 fasaner og 2 påfugle - ikke et erhvervsmæssigt dyrehold. Hvordan lovliggøre jeg det, når det ikke er et erhvervsmæssigt dyrehold men er over 100 m2?

1. § 25 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen ?- men produktionsarealet er over 100 m2

2. jf. § 7 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen?  der er ikke et erhvervsmæssigt dyrehold, men produktionsarealet er over 25 m2.

3. En ny Miljøgodkendelse ? da der jf. § 3 i husdyrbrugsloven er over 100 m2 produktionsareal.


Svar

Hvis et dyrehold ikke er inden for husdyrbruglovens anvendelsesområde, skal der ikke meddeles tilladelse. Så hvis der på ejendommen er et dyreholdt, som er under størrelsesgrænserne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 7, og der på ejendommen heller ikke modtages husdyrgødning svarende til et erhvervsmæssigt dyrehold, bortset fra jordbrugsvirksomheder, finder loven ikke anvendelse. Dyreholdet er i stedet reguleret efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken