Kontinuitetsbrud vs. gældende afgørelse

06-07-2021

Spørgsmål

Vi har en minkfarm i kommunen som ifølge kontinuitetsreglerne har opnået kontinuitetsbrud fordi han siden den 26. februar 2016 ikke har haft mink på farmen, men i 2017, altså inden han opnåede kontinuitetsbrud meddelte vi en afgørelse om velfærdsudvidelse på farmen, som grundet de nye udnyttelsesregler gælder indtil 2023. Hvad vægter så højest, kontinuitetsbruddet eller afgørelsen?? Vi har drøftet det og er kommet frem til at kontinuitetsbruddet trumfer afgørelsen, fordi afgørelsen er givet på baggrund af den produktion der nu er ophørt, men vi er forsat i tvivl. Kan i kaste lys på dilemmaet? Henvendelsen er dukket op nu fordi rigtig mange minkavlere, er i gang med at skaffe dokumentation for deres tilladte dyrehold, så de har det klar, hvis der skulle falde en aftale på plads.


Svar

Der bør skelnes mellem om den nye afgørelse kan stå alene, eller om den er afhængig af en tidligere afgørelse. 

I det omfang den nye afgørelse kan stå alene, dvs. ikke er afhængig af en anden afgørelse, vil den nye afgørelse kunne udnyttes. 

Som Miljøstyrelsen forstår dette tilfælde, afhænger velfærdsudvidelsen af den eksisterende godkendelse (som er bortfaldet), hvorfor udvidelsen ikke kan lade sig gøre. Derfor må kontinuitetsbruddet i denne situation vægte højest. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken