Konstruktions tegninger

09-11-2017

Spørgsmål

Kan kommunen kræve konstruktions tegninger i forbindelse med ansøgning om § 16b eller § 16a?


Svar

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag, punkt B, Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter §§16 a og 16b i husdyrbrugsloven jf. denne bekendtgørelse § 4 stk. 1, er der anført at der skal oplyses om:

1) indretning og drift af anlæg, herunder oplysninger om produktionsareal, staldsystem og dyretype, håndtering og opbevaring af husdyrgødning samt eventuelle driftsforskrifter, målfaste konstruktions- og plantegninger m.v.,

Da eventuelle målfaste konstruktions- og plantegninger m.v. står under oplysningskravet, kan kommunen kræve tegninger af produktionsarealet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken