Kan kommunen stille krav om produktionsrapport

21-04-2021

Spørgsmål

En kommunen meddeler tilladelse efter §16b til en ejendom med slagtesvineproduktion i en stald og tilladelse til ”alle dyr” i en anden stald, vil de vilkårsfastsætte at der skal udarbejdes produktionsrapport. Kommunen oplyser at vilkåret om fremvisning af produktionsrapport er tænkt som dokumentationskrav iht. kontrollering af kontinuitetsbrud og/eller overproduktion. Jeg mener ikke en produktionsrapport vil kunne bruges til at kontrollere førnævnte og mener derfor ikke at det giver mening at stille det omtalte vilkår om produktionsrapport. Hvordan forholder miljøstyrelsen sig til dette?


Svar

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at oplysningerne, som de nævnte, bør kunne indhentes i forbindelse med tilsyn ved hjælp af gødningsregnskaberne, eller evt. ved hjælp af slagteriafregninger, levering af mælk m.v. 

I overensstemmelse med forvaltningsretten skal vilkår være bestemte, proportionale og sagligt begrundede. Dette vil også sige, at kommunen skal overveje, om oplysningerne allerede er tilgængelige og om disse oplysninger kan oplyse sagen i tilstrækkeligt omfang til at kunne træffe afgørelse.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken