Fastlæggelse af nudrift

08-10-2018

Spørgsmål

Hvordan fastlægger man nudrift i en ny godkendelse efter § 16b, hvis en § 12 godkendelse ikke er fuldt udnyttet endnu og fristen for udnyttelse ikke er overskredet ? Eksempelvis hvis de har lov til at bygge en stald til 100 malkekøer frem til 2020, men har ikke bygget den endnu. Hvad sætter man nudrift til i en ny godkendelse? Er det inklusiv produktionsarealet fra den stald som er godkendt men ikke udnyttet endnu (og som vi jo faktisk ikke kan være sikre på overhovedet bliver bygget)?


Svar

Hvis fristen for udnyttelsen af § 12 godkendelsen ikke er udløbet på det tidspunkt, hvor ansøgning om en ny godkendelse efter § 16 b behandles, skal produktionsarealet fra den stald, som er godkendt, men ikke er bygget endnu, fastlægges som ansøgt drift. Dette skyldes, at nudrift skal fastlægges i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 stk. 3, hvilket forudsætter, at § 12 godkendelsen er udnyttet. Stalden skal således, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 50, stk. 1, være bygget, da § 12 godkendelsen omfattede opførelse af en ny stald.
I dette tilfælde er stalden ikke bygget, og godkendelsen er derfor ikke udnyttet endnu. Stalden kan således ikke fastlægges som nudrift, men skal fastsættes som ansøgt drift. Dette gør sig gældende, selvom udnyttelsesfristen ikke er udløbet endnu. 


Se endvidere dette helpdesksvar som omhandler næsten samme problemstilling, men hvor udnyttelsesfristen er udløbet og godkendelsen ikke er udnyttet; også i det tilfælde vil en stald skulle være ansøgt drift:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/kontinuitet/udnyttelse-af-godkendelse/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken