Eksisterende eller nye stalde ift. nudrift/ansøgt drift

25-06-2018

Spørgsmål

En landmand ønsker en ny miljøgodkendelse af hans eksisterende stalde, da der har været kontinuitetbrud. Der er 8 års drift i staldene og ingen nudrift. Der er ikke foretaget nogle godkendelsespligtige ændringer i staldene, og der er udelukkende tale om, at søge en ny miljøgodkendelse for de eksisterende stalde på ejendommen. Hvilken forudsætning for BAT-beregning skal staldene fastsættes som i Ansøgt drift? Da staldene tidligere har været godkendt til dyrehold og der, som ovennævnt, ikke er foretaget nogle godkendelsespligtige ændringer af staldene, mener jeg at de skal fastsættes som eksisterende staldafsnit og ikke sidestilles med Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit. Men hvad er reelt gældende?


Svar

Bemærk dette svar er ændret d. 12-11-2018 (oprindelig offentliggjort den 25. juni 2018)

Hvis et husdyrbrug på grund af et kontinuitetsbrud har mistet retten til f.eks. helt at producere i en stald, skal stalden i BAT-beregningen fastsættes som NY stald, da stalden ikke er lovligt bestående. Lovligt bestående skal forstås som værende, at godkendelsen/tilladelsen og vilkårene heri ikke er bortfaldet. I tilfælde af kontinuitetsbrud er produktionsretten således bortfaldet. Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. 2.1.2 om eksisterende staldafsnit.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken