Eksempler på hvornår § 16b ansøgning er omfattet af § 55 i husdyrbrugloven

25-01-2018

Spørgsmål

I et tidligere spørgsmål: "Høring af naboer" af 17-10-2017 svares der, at hvis Kommunen vurdere at projektet VIL have negativ effekt på miljøet, kan den afgøre at ansøgningen er omfattet af § 55. Per definition vil en etablering eller udvidelse (måske ikke en ændring) af et husdyrbrug have en negativ effekt på miljøet, da der tilføjes ammoniak og lugt. Så hvornår vil et projekt have en væsentlig indvirkning på miljøet (negativ effekt), som gør at ansøgningen kan vurderes til at omfatte § 55 i husdyrbrugloven. Der må meget gerne gives et par eksempler. I svaret til nævnte spørgmål skrives der, at når en § 16b ansøgning vurderes til at være omfattet af § 55, skal der foruden udvidet offentlig annoncering og høring også udarbejdes en miljøkonsekvensrapport - hvor læses det i lovgivningen, at dette skal gøres?


Svar

Der er for nyligt udgivet et svar i helpdesken som besvarer dette spørgsmål. Se http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/vvm-pligt-for-16b/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken