Eksempler på hvornår § 16b ansøgning er omfattet af § 55 i husdyrbrugloven