Bilag 1 pkt D

26-03-2021

Spørgsmål

Konkret har jeg brug for at få præciseret om bilag 1 pkt D skal oplyses i alle ansøgninger. Min tolkning af § 4 er at det skal den ikke, da ordlyden i § 4 er at en ansøgning skal indeholde oplysningerne hvis det ansøgte vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, hvilket vil medføre at kommunen alligevel skal give afslag? Men det er muligt at jeg ikke forstår § 4 korrekt og jeg skal derfor bede om et ganske klart svar - skal bilag 1 pkt D oplyses i alle ansøgninger om miljøgodkendelse efter § 16a og § 16b?


Svar

Nej, der er ikke tale om rutinemæssige oplysningskrav for ansøger.  

Bilag 1, pkt. D, beskriver relevante kriterier til brug for kommunens vurdering af, om det, for en ansøgning om godkendelse efter § 16 a, stk. 4, eller tilladelse efter § 16 b, i husdyrbrugloven, er nødvendigt at kræve en miljøkonsekvensvurdering, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 3. 

Der er altså tale om kriterier, som kommunen skal bruge i forbindelse med vurderingen af, om en ansøgning, som nævnt ovenfor, er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og dermed også udvidet offentlighedsprocedurer, jf. bekendtgørelsens § 60. Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken