Betydning af indtastning af kildehøjde i husdyrgodkendelse.dk?

19-03-2021

Spørgsmål

Under info-knappen ved staldens kildehøjde ved indtastning i husdyrgodkendelse.dk står ”Kildehøjde er en oplysning til kommunen, som ikke har betydning for beregninger af lugtgeneafstanden”. Har det alligevel betydning, hvad vi indtaster som kildehøjde?


Svar

Ja, kildehøjden har betydning for beregningen af ammoniakdeposition. Vejledningsteksten under info-knappen er udbygget, så det fremgår:
Kildehøjde:
- Højde på staldens ventilationsafkast over terræn.
- Kildehøjde er en oplysning til kommunen, og oplysningen har betydning for beregning af ammoniakdeposition.
- Kildehøjden har ikke betydning for beregninger af lugtgeneafstanden.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken