Antal dyr/m2

19-03-2018

Spørgsmål

I ENVINA landbrugs årsmøde var der tale om en oversigt, som skulle komme fra MST, hvor vi kan se, hvor mange dyr/stipladser, der kan være pr./m2. Dels for at kunne kontrollere, om en der er tale om et IE-brug og dels for at kunne vejlede hobby-dyrholdere om, hvor mange dyr der kan være på 25 m2 (som ikke kræver tilladelse). Det ville være dejligt, hvis listen kan findes fx i vejledningen


Svar

Det er hensigten af skemaet med DE og m2 indsættes i vejledningen i løbet af foråret og kan bruges vejledende.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken