Anmeldepligt, sagsbehandling af mindre erhvervsmæssige dyrehold og tilsyn med dette

23-11-2017

Spørgsmål

Er der krav om anmeldelse af følgende dyrehold? og hvis vi skal føre tilsyn med dyreholdet, hvordan ved vi så at dyreholdet findes?. På en ejendom er der i dag 2 heste i en stald under 100 m2. Der ønskes nu etableret en kvægbesætning bestående af 10 ammekøer med opdræt. Køerne skal afgræsse naturområder, og der vil blive etableret et flytbart læskur, men ingen faste anlæg. Dyrene vil derfor ikke være på stald. Dyreholdet overstiger grænsen for et ikke erhvervsmæssigt dyrehold og vi vurderer at det dermed omfattet af husdyrgødnignsbekendtgørelsen.


Svar

Det er korrekt, at der ikke er pligt til anmeldelse af dyreholdet i dette tilfælde, hvis de ikke har fastplacerede anlæg.  Kommune skal føre tilsyn med faktisk etablerede, udegående dyrhold til afgræsning, og uden fast placerede anlæg, som kommunen har kendskab til. Kommunen har jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 81 pligt til at påse gødningsopbevaringsanlæg.

Miljøstyrelsen anerkender, at kommunen kun kan føre tilsyn med de udegående dyr, som kommunen har kendskab til. Kommunen kan dog fx tage udtræk fra CHR i den forbindelse, for så vidt angår andre dyr end heste.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken