Anmeldelse af læskur over 25 m2

27-06-2018

Spørgsmål

En hesteejer har lejet/lånt et stykke jord til sine 4 heste af en landmand der har et godkendelsespligtigt svinebrug inkl. 3 heste. Jordstykket ligger ikke i tilknytning til bygninger eller øvrige anlæg. Hesteejeren ønsker at etablere et permanent læskur på 40 m2 på den lejede/lånte jord. Kan læskuret anmeldes efter § 70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller er etableringen godkendelsespligtig?


Svar


Da ejeren af husdyrbruget i forvejen har en godkendelse/tilladelse til svinebrug og heste, vil et nyetableret fast placeret anlæg udløse godkendelsespligt.    


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken