Afslutning af ufuldstændig ansøging

08-03-2018

Spørgsmål

Vi fik en ansøgning i juli, dermed under den tidligere lov. Efter aftale med konsulenten returnerede vi straks ansøgning, som ufuldstændig. Siden har vi ikke fået mere. I slutningen af november sendte vi et brev, hvor vi bad om en opdateret ansøgningen senest 8. januar. 19. januar fik vi besked fra konsulenten, at nu går han igang. 6. februar skriver vi igen (en e-mail både til ejer og konsulent) og beder om en opdateret ansøgning senest 26. februar og skriver desuden at hvis vi ikke får det, vil vi lukke sagen. Hvordan lukker vi sagen korrekt - kan den bare lukkes, eller skal vi afgøre sagen med et afslag, og dermed med klagevejledning?


Svar

Af hensyn til ansøgers retsstilling og adgang til klage skal kommunen træffe en formel afgørelse om afslag på ansøgningen om en godkendelse efter reglerne fra før den 1. august 2017, og således at ansøger får klagevejledning.

 

https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Ejer-%20og%20driftsforhold.ashx

 

Se under fanebladet ”Vurdering” – Det grønne faneblad.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken