§ 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

09-02-2021

Spørgsmål

Skal en § 7 "anmeldelse" i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen underlægges en klagevejledning efter husdyrbrugloven eller husdyrgødningsbekendtgørelsen?


Svar

Hvis kommunen træffer afgørelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, skal der gives klagevejledning efter husdyrbrugloven. 

Ift. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 er det Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen ikke behøver at træffe afgørelse i forhold hertil, såfremt der er tale om tilfælde, hvor det er åbenlyst, at produktionsarealet befinder sig under eller over grænserne i § 7. I disse tilfælde vurderer Miljøstyrelsen, at kommunen kan vejlede herom, og lægge et notat på sagen. Miljøstyrelsen vil uddybe dette i vejledningen. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken