§ 10 anmeldelse af nyt maskinhus

21-11-2018

Spørgsmål

Skal der ved § 10 anmeldelse af nyt maskinhus vurderes på afstandskravene som fremgår af §§ 6-8 i husdyrbrugloven, eller kun afstandskravene fra § 6 i husdyrbrugloven? I § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nævnes kun § 6, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 i husdyrbrugloven. I § 20 stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen står der: ”Kommunalbestyrelsen skal påse, at det anmeldte overholder §§ 10-19 samt §§ 6-8, jf. § 9, i husdyrbrugloven”. I vejledningen til bekendtgørelsen står der følgende: ”Kommunen påser desuden, at det anmeldte ikke er strid med de generelle krav til placering m.v. i husdyrbruglovens §§ 6-8, og husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning og drift af stalde og ensilageopbevaringsanlæg”


Svar

Bestemmelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 20, stk. 3 og formuleringen i vejledningen er af generel karakter. De konkrete krav, som kommunen skal påse er overholdt, bestemmes i de enkelte anmeldeordninger – i det aktuelle tilfælde husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10.

Afstandskrav til opførelse af et maskinhus er fastlagt i § 10, stk. 2, nr. 2, som henviser til husdyrbruglovens § 6, stk. 1 nr. 1, 2 og 4. Derimod er det ikke en betingelse at et anmeldt maskinhus overholder afstandskravene i husdyrbruglovens § 7 og § 8.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken